Category Archives: health news

แนะนำขนาดของสมองและคุณสมบัติ

สิ่งที่พวกเขาค้นพบคือการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ ในตำแหน่งอาจเปลี่ยนการเร่งความเร็วของหัวนกได้อย่างมาก เมื่อนักวิจัยได้จัดแนวแบบจำลองไว้ในแบบที่พวกนกหัวขวานตัวจริงจับตัวพวกเขาขณะที่พวกเขาถากถางพวกเขาสังเกตเห็นการหมุนเร็วต่ำมาก อย่างไรก็ตามกลุ่มเตือนว่าตำแหน่งเพียงอย่างเดียวไม่สามารถอธิบายความสามารถในการของนกหัวขวานที่จะทนต่อแรงเหล่านี้ Continue reading แนะนำขนาดของสมองและคุณสมบัติ